سیستم مدیریت ارتباط با مشتری دیبا (DIBA CRM)

در سيستم مديريت محتوي ديبا، زيربناي لازم جهت مديريت محتوي به صورتي مهيا گرديده كه بدون نياز به داشتن اطلاعات فني، صورت گيرد. در اين سيستم امكانات و ابزارهايي فراهم گرديده كه بتوان به شكل استاندارد و در قالبهاي معين اطلاعات را منتشر كرد.
1
1
1
1
1